DUYURULAR

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Erteleme Kararı

Sayın Üyelerimiz,

Yönetim Kurulumuz İçişleri Bakanlığı' nın 7256 sayılı kanun ve 7507 sayılı, "Derneklerin 2019 yılı beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması" şekilndeki genelgesine istinaden aldığı kararla Olağan Genel Kurulumuzu 28 Şubat 2021' den sonra belirlenecek tarihe kadar ertelemiştir.

Üyelerimize saygıyla duyrulur.

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Yönetim Kurulu